De Zinnekes is een kinderopvanglocatie van VZW Sint-Goedele Brussel.

De vzw Sint-Goedele Brussel groepeert 11 kinderdagverblijven, 17 basisscholen, 4 secundaire scholen, 1 centrum voor volwassenenonderwijs en 2 initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO).

De ruim 7 000 kinderen, leerlingen en cursisten zijn gehuisvest op 34 campussen. De vzw Sint-Goedele Brussel stelt meer dan 1 500 personeelsleden te werk.

Adres: Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
tel.: 02 520 05 72
e-mail: info@sint-goedele.be
website: www.sint-goedele.be
ondernemingsnummer: 0478.379.452
RPR: Brussel – Nederlandstalig