Het kinderdagverblijf streeft ernaar tussen de verschillende medewerkers, ongeacht hun functie, een goede verstandhouding te behouden en elkaars ideeën te respecteren en ervoor open te staan. Op regelmatige tijdstippen is er overleg binnen de verschillende leefgroepen. De medewerkers kunnen altijd bij hun leidinggevenden terecht met vragen of opmerkingen.

Waarden: We beschikken over een team van deskundige medewerkers. Deze waken over het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van de kinderen die men aan ons toevertrouwt. We trachten de ontwikkeling en de zelfredzaamheid op de best mogelijke manier te begeleiden.

Respect: Vanuit de multiculturele Brusselse situatie hebben we respect voor alle soorten gezinsvormen, nationaliteiten, geloofs- en levensovertuigingen.

Openheid: Wij streven naar de grootst mogelijke duidelijkheid en transparantie van onze werking voor alle betrokkenen.

Innovatie en creativiteit: Wij creëren zoveel mogelijk ruimte om vernieuwende projecten op maat van kinderen in te passen in de werking.

Flexibiliteit: We zijn flexibel naar zowel ouders als kinderen toe. We kijken naar ieders eigenheid en proberen daar zoveel mogelijk op in te spelen. Als de werking het toelaat passen we ons aan.